Optuženi u predmetu Duško Jević i drugi se izjasnili da nisu krivi

19.02.2010, 10:40
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Duško Jević i drugi, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Optužnica tereti Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića za krivično djelo genocid.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Jević, u svojstvu pomoćnika komandanta Specijalne brigade policije MUP-a RS i komandanta Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije, optuženi Đurić u svojstvu komandira I čete Centra za obuku Jahorina i optuženi Marković u svojstvu komandira 2. voda I čete Centra za obuku Jahorina, komandovali svojim jedinicima, djelujući individualno i u dogovoru sa ostalim učesnicima, planirali, naredili, poticali i učestvovali u realizaciji sistematskog udruženog zločinačkog poduhvata. Optuženi su, navodno, u periodu od 10. jula do 19. jula 1995. godine, kao saizvršioci nanosili teške tjelesne i duševne povrede grupi Bošnjaka, vršili ubijanje muških pripadnika grupe Bošnjaka i prisilno premiještanje žena i djece i starijih osoba iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a radi potpunog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.