Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Ante Kovać

07.04.2010, 16:35
Sud Bosne i Hercegovine je, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja na kojoj je razmotrena žalba branioca optuženog Ante Kovaća, te odgovori na žalbu, donijelo drugostepeno rješenje kojim se uvažava žalba branioca optuženog Kovaća, te se prvostepena presuda od 10. jula 2009. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda.

 

Prvostepenom presudom Ante Kovać je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i f) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Protiv prvostepene presude žalbu je izjavio branilac optuženog Kovaća, i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona.

 

Branilac optuženog je u izjavljenoj žalbi, između ostalog, naveo i prijedlog Apelacionom vijeću da istu uvaži, ukine prvostepenu presudu i odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Apelaciono vijeće u svom rješenju nalazi da je žalbeni prigovor, kojim se ukazuje da je prvostepeno vijeće učinilo bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, osnovan jer je prvostepeno vijeće propustilo primijeniti odredbu člana 251. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH), te je nastavilo glavni pretres i nakon što je protekao rok od 30 dana. Apelaciono vijeće ocijenilo je da je ovo bilo od uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude, kako je to i odbrana žalbom osnovano ukazala.

 

U ponovljenom postupku Apelaciono vijeće će otkloniti učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, izvesti već izvedene dokaze, a ukoliko se za tim ukaže potreba, uz ocjenu ostalih žalbenih prigovora, izvesti i nove dokaze.