Zakazan početak glavnog pretresa u predmetu Duško Jević i drugi

28.04.2010, 11:02
Početak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Duško Jević i drugi, zakazan je za sutra, 29. aprila 2010. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 4. Optužnica tereti Duška Jevića, Mendeljeva Đurića, Gorana Markovića i Neđu Ikonića za krivično djelo genocid.

 

Sud BiH je dana, 19. aprila 2010. godine donio odluku o spajanju predmeta Duško Jević i dr. (X-KR-09/823-1) i predmeta Neđo Ikonić (X-KR-08/654-1), te će se ubuduće ovaj predmet u odnosu na sve optužene: Duška Jevića, Mendeljeva Đurića, Gorana Markovića i Neđu Ikonića voditi pod jedinstvenom oznakom Duško Jević i dr. (X-KR-09/823-1).

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Jević, u svojstvu pomoćnika komandanta Specijalne brigade policije MUP-a RS i komandanta Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije, optuženi Đurić u svojstvu komandira I čete Centra za obuku Jahorina i optuženi Marković u svojstvu komandira 2. voda I čete Centra za obuku Jahorina, komandovali svojim jedinicima, djelujući individualno i u dogovoru sa ostalim učesnicima, planirali, naredili, poticali i učestvovali u realizaciji sistemskog udruženog zločinačkog podhvata. Optuženi su, navodno, u periodu od 10. jula do 19. jula 1995. godine, kao saizvršioci nanosili teške tjelesne i duševne povrede grupi Bošnjaka, ubijali muške pripadnike grupe Bošnjaka i vršili prisilno premiještanje žena, djece i starijih osoba iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a radi potpunog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka. Kako se navodi u optužnici, optuženi Ikonić je, u svojstvu komandira 2. čete Centra za obuku Jahorina pri Specijalnoj brigadi policije MUP-a RS,  nanosio teške tjelesne i duševne povrede grupi Bošnjaka, ubijao muške pripadnike grupe Bošnjaka i vršio prisilno premiještanje žena, djece i starijih osoba iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a sve  radi potpunog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.