Zakazan početak pretresa pred Apelacionim vijećem u predmetu Ante Kovać

11.05.2010, 10:59
Početak pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Ante Kovać, zakazan je za srijedu, 12. maja 2010. godine, sa početkom u 12:00 sati, u sudnici 5.

 

Drugostepenim rješenjem ukinuta je prvostepena presuda od 10. jula 2009. godine, kojom je Ante Kovać oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i f) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina. Istim rješenjem određeno je održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH.

 

U ponovljenom postupku Apelaciono vijeće će otkloniti učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, izvesti već izvedene dokaze, a ukoliko se za tim ukaže potreba, uz ocjenu ostalih žalbenih prigovora, izvesti i nove dokaze.