Marko Boškić osuđen na deset godina zatvora

19.07.2010, 15:43
Dana 19.07.2010., Sud Bosne i Hercegovine je, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i optuženog Marka Boškića, izreklo presudu kojom je optuženi Marko Boškić oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa stavom 1. tačka a), a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. istog Zakona. Sud je optuženom Marku Boškiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Marko Boškić je kriv što je u periodu od 10.07. do 01.11.1995. godine, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS-a, postupajući individualno i zajedno sa drugima vršio progon civilnog bošnjačkog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj osnovi, lišavanjem drugih osoba života, tako što je:

 

Dana 16. jula 1995. godine, u periodu od 10,00 do 15,00 sati, sa prethodnim znanjem da će zarobljeni muškarci Bošnjaci biti strijeljani, na ekonomiji Branjevo, u selu Pilica, opština Zvornik, zajedno sa još sedam (7) pripadnika 10. diverzantskog odreda, postupajući po prethodnom naređenju Pećanac Dragomira i Pelemiš Milorada, po prijekom postupku pogubio, pucajući iz automatske puške s namjerom da liši života, više stotina zarobljenih muškaraca Bošnjaka iz enklave Srebrenica, od kojih su neki imali poveze na očima, a koji su prethodno držani zarobljeni u osnovnoj školi u Pilici, odakle su dovoženi autobusima do mjesta pogubljenja na ekonomiji Branjevo, koja pogubljenja su preživjela samo dva zarobljenika.

 

Sud je na osnovu člana 138. stav 1. ZKP BiH produžio pritvor optuženom Marku Boškiću. Pritvor koji je produžen prema optuženom može trajati 9 (devet) mjeseci.