Vlastimir Golijan izjasnio se da je kriv, a Franc Kos, Stanko Kojić i Zoran Goronja izjasnili se da nisu krivi

08.09.2010, 12:33
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Franc Kos i drugi, optuženi Vlastimir Golijan izjasnio se da je kriv, dok su se optuženi Kos, Kojić i Goronja izjasnili da nisu krivi.

 

Optužnica tereti optužene Franca Kosa, Stanka Kojića, Vlastimira Golijana i Zorana Goronju za krivično djelo genocid.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Franc Kos, u svojstvu komandira 1. bijeljinskog voda 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS, a preostala trojica optuženih, u svojstvu pripadnika 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, učestvovali u strijeljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz zaštićene UN zone Srebrenica, koji su dovoženi na mjesto pogubljenja, na ekonomiju- farmu Branjevo. Optuženi su da su kao saizvršioci ubijali muškarce bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede, radi potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.