S1 1 K 003372 10 Krž Franc Kos i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. i 88. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: T 20 0 KTRZ 0000538 10

Broj optuženih: 4

Tužilac: Dubravko Čampara

Sudija za prethodno saslušanje: Šaban Maksumić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mira Smajlović, Zoran Božić, Mitja Kozamernik

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Redžib Begić, Azra Miletić, Dragomir Vukoje

Datum potvrđivanja optužnice : 12.08.2010.

Predmet pravosnažno okončan : 13.02.2013.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Franc Kos, u svojstvu komandira 1. bijeljinskog voda 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a preostala trojica optuženih, u svojstvu pripadnika 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS, učestvovali u strijeljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz zaštićene UN zone Srebrenica, koji su dovoženi na mjesto pogubljenja, na ekonomiju – farmu Branjevo.

 

Optuženi se terete da su kao saizvršioci, navodno, vršili ubijanje muškaraca bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede, s ciljem potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka. Napomene:

Imajući u vidu da je izjava o priznanju krivnje odbačena i predmet proslijeđen u fazu zakazivanja ročišta za glavni pretres, prestao je objektivni razlog zbog kojeg je postupak u odnosu na optuženog Vlastimira Golijana bio razdvojen, pa je vijeće rješenjem od 13.10.2010. godine, donijelo rješenje o ponovnom spajanju postupaka i vođenju jedinstvenog postupka.

 

Optuženi/na: Franc Kos
Branilac: Dušan Tomić i Predrag Drinić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Stanko Kojić
Branilac: Milan Romanić i Slobodan Perić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Vlastimir Golijan
Branilac: Rade Golić i Radivoje Lazarević
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Zoran Goronja
Branilac: Slavko Ašćerić i Petko Pavlović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Franc Kos
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. i 88. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Stanko Kojić
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. i 88. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Vlastimir Golijan
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. i 88. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Zoran Goronja
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. i 88. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Franc Kos
Pritvor Period: 11. juna 2010.-
Optuženi/na: Stanko Kojić
Pritvor Period: 26.02.2010.-
Optuženi/na: Vlastimir Golijan
Pritvor Period: 26.02.2010.-
Optuženi/na: Zoran Goronja
Pritvor Period: 26.02.2010.-

Sud je potvrdio optužnicu 12. augusta 2010. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 8. septembra 2010. godine, optuženi Golijan Vlastimir izjasnio se da je kriv, dok su se optuženi Franc Kos, Stanko Kojić i Zoran  Goronja izjasnili da nisu krivi.

 

Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 14. decembra 2010. godine.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Mira Smajlović Zoran Božić i Mitja Kozamernik.

 

Sud je  15. juna 2012. godine izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Franc Kos, Stanko Kojić, Vlastimir  Golijan i Zoran  Goronja oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon). S tim u vezi, Sud je optuženim izrekao kazne dugotrajnog zatvora, i to: Francu Kosu i Zoranu  Goronji po 40 godina, Stanku  Kojiću 43 godine, te Vlastimiru  Golijanu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 13. februara 2013. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Redžib Begić, Azra Miletić i Dragomir Vukoje.

 

Sud je 26. aprila 2013. otpremio drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva BiH, dok su žalbe branilaca optuženih Franca Kosa, Stanka Kojića, Vlastimira Golijana i Zorana  Goronje djelimično uvažene, te se presuda Suda od 15. juna 2012. godine preinačena u odluci o krivičnoj sankciji, na način da su za krivično djelo zločini protiv čovječnosti optuženim izrečene sljedeće kazne dugotrajnog zatvora, i to: Francu Kosu 35 godina, Stanku  Kojiću 32 godine, Zoranu  Goronji 30 godina, a Vlastimiru Golijanu kazna zatvora u trajanju od 15 godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda ostala je neizmijenjena.

 


Vijesti: