Određen pritvor Željku Ivanoviću

14.12.2010, 14:47
Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda donijelo je 10. decembra 2010. godine rješenje, kojim se djelimično uvažava žalba Tužilaštva BiH. Odlukom apelacionog vijeća, rješenje Suda od 7. decembra 2010. godine preinačava se na način da se određuje pritvor optuženom Željku Ivanoviću iz razloga predviđenih u odredbi člana 132. stav (1) tačka d) ZKP BiH.

 

U obrazloženju se, između ostalog, navodi da se optuženom na teret stavlja izvršenje krivičnog djela genocid iz člana 171. KZ BiH, za koje je krivično djelo zaprijećena kazna zatvora najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Stoga je nesporno ispunjen prvi uslov iz člana 132. stav (1) tačka d) ZKP BiH.

 

Priroda krivičnog djela koje se optuženom stavlja na teret, specifičan faktor istog, kao i zaštitni objekt, koji je od šireg i trajnijeg značaja, sankcionirano je kako u domaćem zakonodavstvu, tako i u međunarodnom pravu. Postojanje vanrednih okolnosti proizlazi iz činjenice da je presudom Međunarodnog suda pravde utvrđen genocid i prisilno raseljenje stanovništva na tom području, u korelaciji sa masovnosti radnji krivičnog djela, velikog broja lica na koje su se posljedice istog posredno ili neposredno odrazile.

 

Predmet optužbe je strijeljanje oko 1000 Bošnjaka iz enklave Srebrenica u kraćem vremenskom periodu, te imajući u vidu naročitu brutalnost i upornost prilikom izvršenja krivičnog djela, na način opisan u optužnici, kao i posljedice koje se ogledaju u boli i patnji koju su doživjele žrtve i njihove porodice, apelaciono vijeće nalazi da je krivično djelo posebno teško s obzirom na način izvršenja, ali i posljedice istog.