S1 1 K 003442 14 Kžk Željko Ivanović

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Genocid iz člana 171. tačka a) i b) i d) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i čl. 180. stav 1. istog zakona.

Tužilački broj: KT-RZ-17/09

Broj optuženih: 1

Tužilac: Dubravko Čampara

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Darko Samardžić, Davorin Jukić, Jasmina Kosović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Redžib Begić, Tihomir Lukes, Dragomir Vukoje

Datum potvrđivanja optužnice : 04.06.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 18.06.2014.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da je optuženi Željko Ivanović, u svojstvu specijalca - policajca Drugog odreda Specijalne policije Šekovići MUP-a Republike Srpske (MUP RS) u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, sa namjerom da djelimično istrijebi grupu bošnjačkog naroda, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao prisilno preseljenje oko 40 hiljada civila zaštićene UN zone Srebrenica, te pogubljenje više od sedam hiljada Bošnjaka. U optužnici se, također, navodi da je optuženi Vuković, dana 12. jula 1995. godine, učestvovao u pretresu bošnjačkih sela u području zaštićene UN zone Srebrenica sa ciljem njihovog istjerivanja i protjerivanja na područja pod kontrolom Armije RBiH. Dalje u optužnici se navodi da je optuženi Ivanović, dana 13. jula 1995. godine, učestvovao u održavanju prohodnosti ceste radi nesmetanog transporta bošnjačkog stanovništva autobusima i kamionima, zatvaranju i otvaranju za promet u skladu sa planom, te na taj način dao odlučujući doprinos ostvarenju plana prisilnog premještanja bošnjačkog stanovništva.  Istog dana optuženi Ivanović je, navodno, učestvovao u zarobljavanju više hiljada muškaraca Bošnjaka koji su pokušavali da kroz šumu pobjegnu iz zaštićene UN zone. Optuženi Ivanović je prema navodima iz optužnica učestvovao u sprovođenju kolone više od hiljadu zarobljenih Bošnjaka iz mjesta Sandići u skladište Zemljoradničke zadruge Kravica znajući da će biti pogubljeni. Nakon zatvaranja zarobljenih Bošnjaka u skladište, pripadnici Drugog odreda su iz automatskog naoružanja i bacanjem bombi ubijali zarobljene Bošnjake. Optuženi Ivanović je zajedno sa nekoliko pripradnika Drugog odreda, navodno, izašao iz polukružne formacije koja je pucala na zatvorenike, te prošao iza zgrade skladišta, sa namjerom da onemogući eventualni bijeg zarobljenika kroz prozore stražnje strane skladišta.  Istovremeno, kako se navodi u optužnici, ostali pripadnici Drugog odreda su pucanjem iz puškomitraljeza, automatskih pušaka, te bacanjem bombi sa prednje strane skladišta usmrtili većinu od više od hiljadu zatvorenih Bošnjaka.


Optuženi/na: Željko Ivanović
Branilac: Petko Pavlović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Željko Ivanović
Djelo: Genocid iz člana 171. stav 1. tačka a) i b) KZ BiH, u vezi sa članom 31. KZ BiH
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Željko Ivanović
Pritvor Period: 04.03.2009.-07.12.2010., 10.12.2010.-18.09.2013.

Sud je potvrdio optužnicu 4. juna 2009. godine.  

Dana 29. juna 2009. godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda optuženi Ivanović se izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres počeo je 27. augusta 2009. godine.

Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je dana 24. aprila 2012. godine, prvostepenu presudu kojom se optuženi Željko Ivanović oglašava krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Zbog počinjenja navedenog krivičnog djela sudeće vijeće je optuženog Ivanovića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Dana 16. novembra 2012. godine održana je sjednica Apelacionog odjeljenja u ovom predmetu.

Dana 5. decembra 2012. godine, u predmetu Željko Ivanović (S1 1 K 003442 12 Kžk) Sud je otpremio rješenje kojim se uvažavaju žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Željka Ivanovića, te se presuda Suda od 24. aprila 2012. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda.

Glavni pretres pred Apelacionim odjeljenjem Odjela I za ratne zločine Suda BiH otvoren je 4. februara 2013. godine.

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. juna 2013. godine, presudu u predmetu Željko Ivanović kojom je optuženi Ivanović oglašen krivim za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (pomaganje). S tim u vezi, Sud Bosne i Hercegovine BiH osudio ga je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 24 godine, a vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru uračunaće se u izrečenu kaznu zatvora.

Ustavni sud BiH je na sjednici od 28. marta 2014. godine djelimično usvojio apelaciju osuđenog Ivanović Željka pred Sudom Bosne i Hercegovine i utvrdio povredu prava optuženog iz člana II/2 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo je drugostepenu presudu Suda BiH broj: S1 1 K 003442 12 Kžk od 17. juna 2013. godine. Istom odlukom, AP 4606/13,  odbijena je kao neosnovana apelacija Željka Ivanovića podnesena protiv iste presude u odnosu na član II/3. e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. Evropske konvencije. Apelaciono vijeće Suda donijelo je rješenje 16. maja 2014. godine u predmetu Željko Ivanović (S1 1 K 003442 12 Kžk) kojim se obustavlja izvršenje kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od 24 godine za Željka Ivanovića na koju je osuđen zbog krivičnog djela genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 31. (pomaganje) istog Zakona.

Pretres pred apelacionim vijećem otvoren je 17. juna 2014. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, nakon  održanog  pretresa pred apelacionim vijećem, koji je vođen povodom odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine od 28. marta 2014. godine, kojom je ukinuta presuda ovog Suda od 17. juna 2013. godine, dana 18. juna 2014. godine donijelo je, a dana 19. juna 2014. godine javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Željko Ivanović oglašen krivim za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (preuzeti KZ SFRJ), u vezi sa članom 24. istog Zakona (pomaganje), te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.


Vijesti: