Izricanje presude u predmetu Zoran Babić i drugi

20.12.2010, 10:21
Izricanje presude pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Zoran Babić i drugi, zakazano je za 21. decembar 2010. godine, sa početkom u 11:00 sati, u sudnici 6.

 

Izmijenjena optužnica Tužilaštva BiH od 23. novembra 2010. godine tereti Zorana Babića, Milorada Radakovića, Milorada Škrbića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor, dana 21. augusta 1992. godine, obezbjeđivali sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz banjalučke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske na planini Vlašić je izvršena selekcija više od 200 vojno sposobnih muškaraca. Pripradnici interventnog voda su učestvovali u izdvajanju muškaraca te njihovom sprovođenju do lokacije zvane “Korićanske stijene”, planina Vlašić. Na toj lokaciji civilima je naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih pala u provaliju, na njih su bacane granate i pucano je na tijela ubijenih i ranjenih. Na taj način je ubijeno više od 200 civila – muškaraca.