Izrečena presuda u predmetu Zoran Babić i drugi

21.12.2010, 16:06
Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je prvostepenu presudu kojom su Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkama a) (ubijanje), d) (prisilno preseljenje stanovništva) i h) (pljačka) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH. Zoran Babić i Milorad Škrbić osuđeni su na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 22 godine, Dušan Janković osuđen je na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju od 27 godina, dok je optuženi Željko Stojnić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

 

Optuženi Milorad Radaković oslobođen je optužbe zbog nedostatka dokaza da je počinio krivično djelo za koje se optužuje.

 

Optuženi Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić oglašeni su krivim što su, Dušan Janković kao komandir Stanice milicije Prijedor, a ostali optuženi kao rezervni milicioneri, pripadnici intereventnog voda milicije iz Prijedora i kao pripadnici Stanice javne bezbjednosti Prijedor, u periodu od kraja mjeseca aprila pa do kraja septembra 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i milicije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općine Prijedor, znajući za takav napad dana, 21. augusta 1992. godine obezbjeđivali sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz općine Prijedor. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rječice Ilomske na planini Vlašić, izvršena je selekcija najmanje 150 vojno sposobnih muškaraca. Pripradnici interventnog voda su učestvovali u izdvajanju muškaraca, te njihovom sprovođenju do lokacije zvane “Korićanske stijene”, planina Vlašić. Na toj lokaciji civilima je naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih i ranjenih pala u provaliju, na njih je pucano i bacane su granate. Na taj način ubijen je neutvrđen broj, a najmanje 150 civila – muškaraca.

 

Sudeće vijeće odredilo je pritvor optuženim Zoranu Babiću, Miloradu Škrbiću, Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću, koji može trajati do 21. septembra 2011.godine ili do nove odluke Suda. Istovremeno, ukinute su mjere zabrane optuženom Miloradu Radakoviću.

 

 

***

 

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Član 3. ZKP BiH).

 

Prvostepeno vijeće donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tužilac i odbrana. Prvostepeno vijeće ne utvrđuje materijalnu istinu nego presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.

 

Ova odluka nije pravosnažna. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba koju će razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U žalbi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana dokažu da nisu bili u mogućnosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

 

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravično suđenje. Ne preporučuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeća do donošenja pravosnažne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjičenog ili optuženog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeća Evrope od 10. jula 2003. godine).

 

Ukoliko dođe do komentarisanja ove odluke, preporučuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Poželjno je u komentare uključiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.