Završne riječi Tužilaštva pred Apelacionim vijećem u predmetu Marko Radić i drugi

15.02.2011, 08:40
Završne riječi Tužilaštva pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Marko Radić i drugi, zakazane su za 16. februar 2011. godine, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 6.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, otpremilo je 14. aprila 2010. godine, rješenje kojim se uvažavaju žalbe odbrane, te prvostepena presuda od 20. februara 2009. godine ukida i određuje pretres pred apelacionim vijećem.

 

Prvostepenom presudom ovog suda od 20. februara 2009. godine, optuženi Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo i Mirko Vračević oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), e), f), g) i k), sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH. Za navedeno krivično djelo optuženima su izrečene zatvorske kazne i to: optuženom Radiću kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina, optuženom Šunjiću kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godinu, optuženom Brekalo kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 20 godina, a optuženom Vračeviću kazna zatvora u trajanju od 14 godina.