Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Duško Jević i drugi

21.03.2012, 14:10
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Duško Jević i drugi, zakazano je za 22. mart 2012.godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 4.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 22. januara 2010. godine optužnicu u predmetu Duško Jević i drugi, koja optužene Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića tereti za krivično djelo genocid.

 

Sud BiH je dana, 19. aprila 2010. godine donio odluku o spajanju predmeta Duško Jević i dr. i predmeta Neđo Ikonić te se ovaj predmet u odnosu na sve optužene: Duška Jevića, Mendeljeva Đurića, Gorana Markovića i Neđu Ikonića vodi pod jedinstvenom oznakom Duško Jević i dr.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Jević, u svojstvu pomoćnika komandanta Specijalne brigade policije MUP-a RS i komandanta Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije, optuženi Đurić u svojstvu komandira I čete Centra za obuku Jahorina i optuženi Marković u svojstvu komandira 2. voda I čete Centra za obuku Jahorina, komandovali svojim jedinicima, djelujući individualno i u dogovoru sa ostalim učesnicima, planirali, naredili, poticali i učestvovali u realizaciji sistemskog udruženog zločinačkog podhvata. Optuženi su, navodno, u periodu od 10. jula do 19. jula 1995. godine, kao saizvršioci nanosili teške tjelesne i duševne povrede grupi Bošnjaka, ubijali muške pripadnike grupe Bošnjaka i vršili prisilno premještanje žena, djece i starijih osoba iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a radi potpunog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka. Kako se navodi u optužnici, optuženi Ikonić je, u svojstvu komandira 2. čete Centra za obuku Jahorina pri Specijalnoj brigadi policije MUP-a RS,  nanosio teške tjelesne i duševne povrede grupi Bošnjaka, ubijao muške pripadnike grupe Bošnjaka i vršio prisilno premještanje žena, djece i starijih osoba iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a sve  radi potpunog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.