Željko Ivanović osuđen na 13 godina zatvora

25.04.2012, 15:26
Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je dana 24. aprila 2012. godine, prvostepenu presudu kojom se optuženi Željko Ivanović oglašava krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Zbog počinjenja navedenog krivičnog djela sudeće vijeće je optuženog Ivanovića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Optuženi Ivanović je oglašen krivim što je, u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine u toku kojega su VRS i MUP RS preduzimali širok i sistematičan napad protiv civilnog bošnjačkog stanovništva Zaštićene zone UN-a Srebrenica, u svojstvu specijalca-policajca, pripadnika 3. voda “Skelani” 2. odreda Specijalne brigade policije Šekovići MUP-a Republike Srpske, zajedno sa pripadnicima 2. odreda SBP Šekovići i pripadnicima VRS i MUP-a RS, osiguravao cestu Bratunac-Konjević Polje na dijelu u mjestu Sandići i održavao prohodnost iste radi nesmetanog prolaska autobusa i kamiona sa bošnjačkim civilnim stanovništvom, te učestvovao u zarobljavanju velikog broja muškaraca Bošnjaka iz kolone, njih nekoliko stotina, koji su preko šume iznad ceste Bratunac-Konjević Polje pokušavali preći na teritoriju pod kontrolom Armije RBiH, a na koje muškarce je sa ceste pucano iz prage, tenkova i pješadijskog naoružanja. Optuženi Ivanović je dana 13. jula 1995. godine u popodnevnim satima učestvovao u sprovođenju kolone od više stotina zarobljenih Bošnjaka iz mjesta Sandići u skladište Zemljoradničke zadruge Kravica, koje su zajedno sa zarobljenim muškarcima Bošnjacima doveženim autobusima u skladište, zatvorili u skladište Zadruge. Optuženi je, istog dana u popodnevnim satima, nakon zatvaranja više stotina zarobljenika u skladište, stao u polukrug kojeg su formirali pripadnici 2. odreda ispred skladišta, iz kojeg polukruga je otvorena vatra na zarobljenike u skladištu, a nakon što je optuženi Ivanović, zajedno sa tri pripadnika 2. odreda, izašao iz polukruga te prošao iza zgrade skladišta, u namjeri da, naoružan automatskom puškom, onemogući bijeg zarobljenika kroz prozore stražnje strane skladišta, koji su bili jedini mogući izlaz za bijeg zarobljenika, dok su istovremeno ostali pripadnici Drugog odreda, pucanjem iz puškomitraljeza, automatskih pušaka i bacanjem bombi sa prednje strane skladišta, u ranim večernjim satima usmrtili većinu zarobljenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti. 

***

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Član 3. ZKP BiH).

Prvostepeno vijeće donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tužilac i odbrana. Prvostepeno vijeće ne utvrđuje materijalnu istinu nego presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.

Ova odluka nije pravosnažna. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba koju će razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U žalbi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana dokažu da nisu bili u mogućnosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravično suđenje. Ne preporučuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeća do donošenja pravosnažne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjičenog ili optuženog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeća Evrope od 10. jula 2003. godine).

Ukoliko dođe do komentarisanja ove odluke, preporučuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Poželjno je u komentare uključiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.