Statusna konferencija u predmetu Ostoja Stanišić i dr.

26.09.2012, 09:49
Statusna konferencija pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Ostoja Stanišić i drugi, zakazana je za 27. septembar 2012. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 8.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 2. augusta 2012. godine, optužnicu kojom se optuženi Ostoja Stanišić i Marko Milošević terete za krivično djelo genocid.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Ostoja Stanišić, u svojstvu komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade, i Marko Milošević, u svojstvu zamjenika komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade, u julu 1995. godine, na području sela Petkovci i Đulići, općina Zvornik, svjesno pružili pomoć pripadnicima VRS-a i MUP-a RS u provođenju plana da se trajno i prisilno ukloni ukupno bošnjačko civilno stanovništvo iz zaštićene UN zone „Srebrenica“, pri čemu je do 40.000 bošnjačkih civila preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijeno po prijekom postupku.