S1 1 K 010315 17 Kžk Stanišić Ostoja i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), sve u vezi s članom 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0003329 12

Broj optuženih: 2

Tužilac: Erik Larson

Sudija za prethodno saslušanje: Enida Hadžiomerović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Staniša Gluhajić, Šaban Maksumić, Vesna Jasenković

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Miloš Babić, Mirko Božović, Mirza Jusufović

Datum potvrđivanja optužnice : 02.08.2012.

Predmet pravosnažno okončan : 05.12.2017.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Ostoja Stanišić u svojstvu komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade i optuženi Marko Milošević u svojstvu zamjenika komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade, u julu 1995. godine na području sela Petkovci i Đulići, općina Zvornik, svjesno pružili pomoć pripadnicima VRS-a i MUP-a RS u provođenju plana da se trajno i prisilno ukloni ukupno bošnjačko civilno stanovništvo iz zaštićene UN zone Srebrenica, pri čemu je do 40.000 bošnjačkih civila preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijeno po prijekom postupku.

 


Optuženi/na: Stanišić Ostoja
Branilac: Miloš Perić i Nenad Rubež
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Milošević Marko
Branilac: Petko Pavlović i Radivoje Lazarević
Presuda/Odluka Oslobađajuća

1.

Optuženi/na: Stanišić Ostoja
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), sve u vezi s članom 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Zvornik
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Milošević Marko
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), sve u vezi s članom 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Zvornik
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Stanišić Ostoja
Pritvor Period: 22.06.2012. - 10.01.2019.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 11.04.2013. - 10.01.2019.
Optuženi/na: Milošević Marko
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 01.04.2013. - 31.03.2017.

Dana 02. augusta 2012. godine, u predmetu Ostoja Stanišić i dr., Sud je potvrdio optužnicu kojom se Ostoja Stanišić i Marko Milošević terete za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), sve u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) istog zakona..

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, održanom 05. septembra 2012. godine, pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi Ostoja Stanišić i Marko Milošević izjasnili su se da nisu krivi.

Dana 16. oktobra 2012. godine počeo je glavni pretres u ovom predmetu. 

Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Ostoja Stanišić i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana, 31. marta 2017. godine, izreklo presudu kojom je optuženi Ostoja Stanišić oglašen krivim za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) , u vezi sa članom 24. istog zakona (pomaganje) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

Istom presudom optuženi Marko Milošević je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. KZ BiH.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 05.  decembra  2017. godine.

U predmetu Ostoja Stanišić i dr. protiv optuženih Ostoje Stanišića i Marka Miloševića, zbog krivičnog djela genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. istog zakona, vijeće Apelacionog  odjeljenja je, nakon održane javne sjednice 05.12.2017.godine, donijelo  presudu kojom se odbija  kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te se potvrđuje prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 31.03.2017. godine. U oslobađajućem dijelu, u odnosu na optuženog Marka Miloševića, uvažava se žalba optuženog Ostoje Stanišića, kao i žalba branilaca optuženog Ostoje Stanišića, te se ukida presuda Suda Bosne i Hercegovine od 31.03.2017. godine u osuđujućem dijelu i zakazuje održavanje pretresa pred  Apelacionim vijećem. Vijeće je, takođe, donijelo i rješenje kojim se utvrđuje da i dalje postoje okolnosti koje opravdavaju trajanje mjere zabrane putovanja optuženom Ostoji Stanišiću, uz privremeno oduzimanje putne isprave, zabranu izdavanja nove, te zabranu korištenja lične krate za prelazak državne granice.

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 30. januara  2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Božović Mirko, Jusufović Mirza, Vukoje Dragomir.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Ostoje Stanišića, nakon održanog pretresa pred tim vijećem, dana 11. 10. 2018. godine objavilo je presudu kojom je optuženog Ostoju Stanišića oglasilo krivim da je  počinio krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 24. istog zakona.

Apelaciono vijeće je optuženom Ostoji Stanišiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.


Vijesti: