Statusna konferencija u predmetu Predrag Milisavljević i drugi

19.11.2012, 12:58
Statusna konferencija pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Predrag Milisavljević i drugi, zakazana je za 20. novembar 2012. godine, sa početkom u 12:00 sati, u sudnici 7.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 19. septembra 2012. godine optužnicu kojom se optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić terete za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.


U optužnici se, između ostalog, navodi da su Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, a Ljubomir Tasić, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije Republike Srpske i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području općine Višegrad, znajući za takav napad, izvršili progon bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, i to: ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem, mučenjem, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile  ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo na bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode, počinjenih u namjeri nanošenja velike patnje odnosno ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.