S1 1 K 011128 12 Krž Predrag Milisavljević i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h), u vezi sa tačkom a), d), e), f), g), i), k) i h), a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0005041 05

Broj optuženih: 3

Tužilac: Dževad Muratbegović

Sudija za prethodno saslušanje: Zoran Božić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Vesna Jesenković, Šaban Maksumić, Staniša Gluhajić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Mirza Jusufović, Redžib Begić

Datum potvrđivanja optužnice : 19.09.2012.

Predmet pravosnažno okončan : 02.06.2015.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da su optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, a optuženi Ljubomir Tasić kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije Republike Srpske i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području opštine Višegrad, znajući za takav napad, izvršili progon bošnjačkog stanovništva na području opštine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i to ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem, mučenjem, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo na bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode, počinjena u namjeri nanošenja velike patnje, odnosno ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.

 

 


Optuženi/na: Predrag Milisavljević
Branilac: Dragiša Mihajlović
Presuda/Odluka Djelimična
Optuženi/na: Miloš Pantelić
Branilac: Nenad Rubež
Presuda/Odluka Djelimična
Optuženi/na: Ljubomir Tasić
Branilac: Mirsada Beganović – Žutić
Presuda/Odluka Oslobađajuća

1.

Optuženi/na: Predrag Milisavljević
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Miloš Pantelić
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Ljubomir Tasić
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Predrag Milisavljević
Pritvor Period: 22.06.2012.-
Optuženi/na: Miloš Pantelić
Pritvor Period: 22.06.2012.- 31.05.2013.
Optuženi/na: Ljubomir Tasić
Pritvor Period: 22.06.2012.-

Sud je optužnicu potvrdio 19. septembra 2012. godine.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Predrag Milisavljević i dr., 26. oktobra 2012. godine, optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Panetlić i Ljubomir Tasić izjasnili su se da nisu krivi.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Vesna Jesenković, Šaban Maksumić, Staniša Gluhajić.

 

Glavni pretres otvoren je 27. novembra 2012. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog glavnog pretresa, 28. oktobra 2014. godine, izreklo je prvostepenu presudu u predmetu Predrag Milisavljević i dr., kojom su optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH. Sud je optuženom Predragu Milisavljeviću i optuženom Milošu Panteliću izrekao kazne zatvora u trajanju od po 20 (dvadeset) godina. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom f) i g) u vezi sa članom 29. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, dok je optuženi Miloš Pantelić oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom e), f), h) i k) u vezi sa članom 29. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom d) i e), u vezi sa članom 29. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Mirko Božović, Mirza Jusufović, Redžib Begić.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 2. juna 2015. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je, dana 23. jula 2015. godine, drugostepenu presudu od 2. juna 2015. godine, u predmetu Predrag Milisavljević i dr., kojom su u cijelosti odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Predraga Milisavljevića izjavljene protiv presude Suda BiH, od 28. oktobra 2014. godine, dok je žalba branioca optuženog Miloša Pantelića djelimično uvažena, te je prvostepena presuda Suda BiH preinačena u odluci o kazni na način da je optuženom Milošu Panteliću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH u vezi sa članom 29. istog Zakona, izrečena kazna zatvora u trajanju od petnaest (15)  godina. U preostalom dijelu prvostepena presuda je potvrđena.


Vijesti: