Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Zoran Babić i drugi

16.01.2013, 10:04
Završne riječi Tužilaštva BiH pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Zoran Babić i drugi, zakazano je za 17. januar 2013. godine, u 13:00 sati, u sudnici 8.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 4. oktobra 2011. godine presudu kojom se prvostepena presuda Suda od 21. decembra 2010. godine ukida u odnosu na optužene Zorana Babića, Milorada Škrbića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića, te se određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja. Vijeće Apelacionog odjeljenja je žalbu Tužilaštva BiH izjavljenu na oslobađajući dio presude u odnosu na optuženog Milorada Radakovića odbilo i presudu u tom dijelu potvrdilo.