Javna sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Franc Kos i dr.

12.02.2013, 10:58
Javna sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Franc Kos i dr. zakazana je za 13. februar 2013. godine sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 8.

 

Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je presudu kojom su optuženi Franc Kos, Stanko Kojić, Vlastimir Golijan i Zoran Goronja oglašeni krivim da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti, iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa stavom 1. tačka a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Sudeće vijeće je optuženim izreklo slijedeće kazne:

 

Franc Kos, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina;

Stanko Kojić, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 43 godine;

Vlastimir Golijan, kazna zatvora u trajanju od 19 godina i

Zoran Goronja, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.

 

Optuženi su oglašeni krivim što su, u toku juna i jula mjeseca 1995. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg su pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) preduzimali široko rasprostranjen i sistematičan napad protiv bošnjačkog civilnog stanovništva iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, u sklopu kojeg napada je do 40.000 bošnjačkih civila preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 7.000 muškaraca i dječaka bošnjaka pogubljeno, pa su svjesni napada i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi kao pripadnici 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske  Republike Srpske (GŠ VRS), zajedno sa drugim jedinicama VRS i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), vršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva zaštićene zone UN Srebrenica na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, lišavanjem drugih osoba života.

 

Optuženi su krivi što su krajem juna 1995. godine izveli prvi napad na zaštićenu UN zonu Srebrenica, s ciljem uznemiravanja bošnjačkog stanovništva kako bi isti napustili Srebrenicu, te počevši od ranih jutarnjih sati 11. jula 1995. godine, po naredbi komandanta 10. diverzantskog odreda GŠ VRS, Milorada Pelemiša, zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda i drugim jedinicima VRS, izveli drugi napad tako što su učestvovali u zauzimanju zaštićene UN zone Srebrenica, pa je nakon ulaska u grad, jedan od pripadnika 10. diverzantskog odreda zaklao muškarca Bošnjaka civila. Nakon zauzimanja Srebrenice od strane snaga bosanskih Srba i nakon što je cjelokupno bošnjačko stanovništvo protjerano iz zaštićene zone, 16. jula 1995. godine, u periodu od 10:00 do 15:00 sati, u kojem vremenu je oko 800 muškaraca Bošnjaka dovezeno iz škole u selu Gornja Pilica, općina Zvornik, na Ekonomiju – farmu Branjevo, u blizini sela Pilica, kao mjestu pogubljenja, optuženi Franc Kos, Stanko Kojić, Zoran Goronja i Vlastimir Golijan, na toj lokaciji, zajedno sa još par pripadnika 10. diverzantskog odreda, pucajući iz automatskih puškaka, a Stanko Kojić i iz pištolja, a Zoran Goronja i iz puškomitraljeza M-84, s namjerom da liše života, po prijekom postupku pogubili oko 800 zarobljenih muškaraca Bošnjaka iz enklave Srebrenica, starosne dobi od 18 do 60 godina, od kojih su neki imali poveze na očima i rukama, nakon čega su Franc Kos i Stanko Kojić, zajedno sa još jednim pripadnikom 10. diverzantskog odreda, usmrćivali strijeljane pucajući im u glavu kako bi se uvjerili da niko nije preživio. Uprkos tome strijeljanje su preživjela dva muškarca.