Izricanje presude pred Apelacionim vijećem u predmetu Zoran Babić i dr.

14.02.2013, 10:43
Izricanje presude pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Zoran Babić i dr., zakazano je za 15. februar 2013. godine, u 10:00 sati u sudnici 6.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 4. oktobra 2011. godine presudu kojom se prvostepena presuda Suda od 21. decembra 2010. godine ukida u odnosu na optužene Zorana Babića, Milorada Škrbića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića, te se određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja. Vijeće Apelacionog odjeljenja je žalbu Tužilaštva BiH izjavljenu na oslobađajući dio presude u odnosu na optuženog Milorada Radakovića odbilo i presudu u tom dijelu potvrdilo.