Izricanje drugostepene presude u predmetu Momir Pelemiš

12.06.2013, 10:24
Izricanje drugostepene presude pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optuženog Momira Pelemiša, zbog krivičnog djela genocid, zakazano je za 13. juni 2013. godine, u 13.00 sati, u sudnici 8.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je dana, 26. decembra 2012. godine drugostepenu presudu u predmetu Momir Pelemiš i drugi kojom se uvažava žalba branioca optuženog Momira Pelemiša, pa se prvostepena presuda od 18. oktobra 2011. godine u dijelu koji se odnosi na optuženog Momira Pelemiša ukida, te se u odnosu na imenovanog određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.