S1 1 K 003379 12 Kžk Momir Pelemiš i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Genocid iz člana 171. stav 1. u vezi sa tačkama a), b), c) i d) KZ BiH u vezi sa članom 180. i 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Tužilački broj: KT-RZ 74/08

Broj optuženih: 2

Tužilac: Kwai Hong Ip

Sudija za prethodno saslušanje: Staniša Gluhajić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Ljubomir Kitić, Šaban Maksumić, Vesna Jesenković

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Azra Miletić, Tihomir Lukes

Datum potvrđivanja optužnice : 28.11.2008.

Predmet pravosnažno okončan : 13.06.2013.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice Momir Pelemiš i Slavko Perić su kao svjesni učesnici u udruženom zločinačkom pothvatu sa drugim pripadnicima VRS MUP RS, sa zajedničkim planom i ciljem da iz zaštićene zone UN Srebrenica trajno i prisilno premjeste ukupno bošnjačko civilno stanovništvo, te da uhvate, zatvore, prisilno premjeste, po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake i dječake iz srebreničke enklave i tako istrijebe skupinu bošnjačkog naroda, preduzeli  širok i sistematičan napad na pripadnike bošnjačkog narod, u skladu sa državnom i organizacijonom politikom i znajući za takav napad, pri čemu je ukupno bošnjačko civilno stanovništvo, do 40, 000 bošnjačkih civila uklonjeno iz srebreničke enklave, a više od 7000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno po prijekom postupku, zakopano i ponovo zakopano, u čemu su optuženi učestvovali, i to: optuženi Pelemiš Momir na dužnosti zamjenika komandanta i načelnika štaba 1. bataljona, te u periodu od 9. do 21. jula 1995. godine i komandanta za bezbjednost. Optuženi Perić Slavko bio je na dužnosti pomoćnika komandanta za bezbjednost 1. bataljona u Zvorničkoj brigadi.

Optuženi Pelemiš Momir i Perić Slavko sa namjerom i ciljem da unište Bošnjake istočne Bosne, dio bošnjačkog naroda, nacionalne, etničke ili vjerske grupe su planirali, počinili, poticali, naredili i pomagali i podržavali počinjenje ubistava pripadnika grupe, prisilnim premještanjem bošnjačkog civilnog stanovništva na područje izvan Republike Srpske, čime su nanijeli tešku tjelesnu ili duševnu povredu pripadnicima grupe, namjerno stvarajući grupi uslove života smišljene da dovedu do njenog fizičkog uništenja u potpunosti ili djelimično i nametanjem mjera sa ciljem da se spriječi rađanje unutar grupe.

 


Optuženi/na: Momir Pelemiš
Branilac: Miloš Perić Ratko Jovičić
Presuda/Odluka Oslobađajuća
Optuženi/na: Slavko Perić
Branilac: Miodrag Stojanović, Dragoslav Perić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Momir Pelemiš
Djelo: Genocid iz člana 171. stav 1. u vezi sa tačkama a), b), c) i d) KZ BiH u vezi sa članom 180. i 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Slavko Perić
Djelo: Genocid iz člana 171. stav 1. u vezi sa tačkama a), b), c) i d) KZ BiH u vezi sa članom 180. i 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Momir Pelemiš
Pritvor Period: 05.11.2008. - 01.11.2012.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 01.11.2012.-
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 01.11.2012.-
Mjere osiguranja Obavezno javljanje određenom državnom organu Period: 01.11.2012.-
Optuženi/na: Slavko Perić
Pritvor Period: 05.11.2008. - 01.11.2012.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 01.11.2012.-
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 01.11.2012.-
Mjere osiguranja Obavezno javljanje određenom državnom organu Period: 01.11.2012.-

Sud je optužnicu potvrdio 28. novembra 2008. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda održanom 16. januara 2009. godine, optuženi Momir Pelemiš i Slavko Perić izjasnili su se da nisu krivi.

 

Glavni pretres počeo je 10. marta 2009. godine.Dana 31. oktobra 2011. godine, u predmetu Momir Pelemiš i dr. (S1 1 K 003379 08 KrI) Sud je izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Momir Pelemiš i Slavko Perić oglašeni krivim za krivično djelo genocid. S tim u vezi, Sud je optuženog Pelemiša osudio na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a optuženog Perića na kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

 

Dana 18. oktobra 2012. godine održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu. Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je dana, 26. decembra 2012. godine drugostepenu presudu u predmetu Momir Pelemiš i dr. kojom se uvažava žalba branioca optuženog Momira Pelemiša, pa se prvostepena presuda od 31. oktobra 2011. godine, u dijelu koji se odnosi na optuženog Momira Pelemiša ukida, te se u odnosu na imenovanog određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja. U odnosu na optužeog Slavka Perića djelimično se uvažava žalba branioca optuženog, te se presuda preinačava u pogledu primjene krivičnog zakona na način da se djelo za koje je  optuženi Slavko Perić oglašen krivim pravno kvalifikuje kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. (pomaganje) istog zakona, te u pogledu odluke o kazni na način da se optuženi za navedeno krivično djelo osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina.

 

Glavni pretres pred Apelacionim odjeljenjem Odjela I za ratne zločine Suda BiH otvoren je 14. februara 2013. godine.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 13. juna 2013. godine, presudu u predmetu Momir Pelemiš kojom je optuženi Pelemiš oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo genocid. Optuženi Pelemiš oslobođen je optužbi da je naredio i nadzirao pripadnike 1. bataljona Zvorničke brigade koji su učestvovali u ubijanju i nanošenju teških tjelesnih i duševnih povreda zarobljenim Bošnjacima. S tim u vezi oslobođen je optužbe da je, zajedno sa drugim pripadnicima vojnog i civilnog vrha Republike Srpske, pomogao u djelimičnom istrebljenju grupe Bošnjaka kao nacionalne, vjerske i etničke skupine čime bi počinio krivično djelo genocid.

Vijesti: