Momir Pelemiš oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo genocid

13.06.2013, 15:49
Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je dana, 13.06.2013. godine presudu u predmetu Momir Pelemiš kojom je optuženi Pelemiš oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo genocid. Optuženi Pelemiš oslobođen je optužbi da je naredio i nadzirao pripadnike 1. bataljona Zvorničke brigade koji su učestvovali u ubijanju i nanošenju teških tjelesnih i duševnih povreda zarobljenim Bošnjacima. S tim u vezi oslobođen je optužbe da je, zajedno sa drugim pripadnicima vojnog i civilnog vrha Republike Srpske, pomogao u djelimičnom istrebljenju grupe Bošnjaka kao nacionalne, vjerske i etničke grupe čime bi počinio krivično djelo genocid.

 

Optužnica je, između ostalog, teretila Momira Pelemiša za svjesno pomaganje u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao cilj da se djelimično istrijebi grupu bošnjačkog naroda, prisilnim premještanjem oko 40000 žena, djece i staraca i pogubljenjima po kratkom postupku između 7 000 i 8 000 muškaraca Bošnjaka.

 

Prvostepenom presudom od 31. oktobra 2011. godine Momir Pelemiš oglašen je krivim da je počinio krivično djelo genocid, te mu je prvostepeno vijeće izreklo kaznu zatvora u trajanju od 16 godina.