Željko Ivanović osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 24 godine

17.06.2013, 15:24
Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 17.06.2013. godine presudu u predmetu Željko Ivanović kojom je optuženi Ivanović oglašen krivim za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (pomaganje). S tim u vezi Sud Bosne i Hercegovine BiH osudio ga je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 24 godine, a vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

 

Optuženi Željko Ivanović oglašen je krivim što je u svojstvu specijalca-policajca, pripadnika 3. voda “Skelani” Drugog odreda Specijalne brigade policije Šekovići MUP-a Republike Srpske, zajedno sa pripadnicima Drugog odreda SBP Šekovići i drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske i MUP-a RS, u periodu od 10.07. do 19.07.1995. godine počinio radnje koje su doprinijele ubijanju pripadnika grupe Bošnjaka enklave Srebrenica koji su, kao Bošnjaci Istočne Bosne, činili značajan dio etničke grupe Bošnjaka, te time pomogao da se ista djelimično istrijebi kao nacionalna, etnička i vjerska grupa.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 24.04.2012. godine, koja je ukinuta rješenjem vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine od 16.11.2012. godine, optuženi Željko Ivanović bio je oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH i nepravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.