Određene mjere zabrane Vitomiru Rackoviću

13.09.2013, 11:11
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva BiH Sud Bosne i Hercegovine donio je dana, 11. septembra 2013. godine rješenje kojim se djelimično prihvata prijedlog Tužilaštva, te se osumnjičenom Vitomiru Rackoviću određuju sljedeće mjere zabrane:

 

1.     zabrana napuštanja mjesta boravišta (osumnjičeni će boraviti na adresi boravka, pri čemu će ovlaštena službena lica nadležne policijske stanice obilaziti osumnjičenog nasumično, jednom sedmično, kako bi utvrdili da li osumnjičeni poštuje ovu mjeru);

 

2.     zabrana putovanja (zabrana izdavanja putnih isprava, kao i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine);

 

3.     zabrana sastajanja sa određenim osobama.

 

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za time postoji potreba odnosno do drugačije odluke Suda, a kontrola opravdanosti vršit će se svaka dva mjeseca.

 

U slučaju da osumnjičeni prekrši neku od izrečenih mjera zabrane, može mu se odrediti mjera pritvora.

 

Vitomir Racković osumnjičen je za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.