S1 1 K 014365 16 Krž Racković Vitomir

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e), f), g), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 000805013

Broj optuženih: 1

Tužilac: Muratbegović Dževad

Sudija za prethodno saslušanje: Davorin Jukić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Zoran Božić, Mira Smajlović, Mediha Pašić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Tihomir Lukes, Mirza Jusufović.

Datum potvrđivanja optužnice : 09.12.2013.

Predmet pravosnažno okončan : 08.02.2016.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Vitomir Racković, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u periodu od sredine maja do augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske i paravojnih formacija usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Višegrad učestvovao u progonu civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, učestvujući u zatvaranju, mučenju, silovanju i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljne fizičke i psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.


Optuženi/na: Racković Vitomir
Branilac: Petko Pavlović
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Racković Vitomir
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama e), f), g), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Racković Vitomir
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 11.09.2013. - 19.01.2015.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 11.09.2013. - 04.07.2014.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 11.09.2013. - 19.01.2015.

Sud je optužnicu potvrdio 9. decembra 2013. godine.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Vitomir Racković, dana 10. januara 2014. godine, optuženi Vitomir Racković se izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres otvoren je 12. februara 2014. godine. 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH nakon održanog glavnog pretresa, dana 11. maja 2015. godine, izreklo je prvostepenu presudu u predmetu Vitomir Racković kojom je optuženi Vitomir Racković oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH u vezi sa tačkama e), g) i k) u vezi sa članom 180. stav 1. i 29. istog Zakona. Sud je optuženom Vitomiru Rackoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvanaest (12) godina. Sud je optuženog Vitomira Rackovića oslobodio optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH. 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 8. februara 2016. godine.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je, dana 25. marta 2016. godine, drugostepenu presudu, od 8. februara 2016. godine, u predmetu Vitomir Racković, kojom je djelimično uvažena žalba branioca optuženog Vitomira Rackovića te je presuda Suda BiH, od 11. maja 2015. godine, preinačena u odluci o kazni, pa je optuženi Vitomir Racković za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH u vezi sa tačkama e), g) i k) u vezi sa članom 180. stav 1. i 29. istog Zakona, za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina. Žalba Tužilaštva BiH odbijena je kao neosnovana. U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala nepromijenjena.

 


Vijesti: