Izjašnjenje o krivnji u predmetu Vitomir Racković

09.01.2014, 14:34
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Vitomir Racković pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 10. januar 2013. godine sa početkom u 13:00 sati u sudnici 7.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 09. decembra 2013. godine optužnicu kojom se optuženi Vitomir Racković tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Vitomir Racković kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u periodu od sredine maja do augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske i paravojnih formacija  usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Višegrad učestvovao u progonu civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, učestvujući u zatvaranju, mučenju, silovanju  i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljne fizičke i psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.