Dragan Šekarić se izjasnio da nije kriv

20.02.2014, 15:56
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Dragan Šekarić se izjasnio da nije kriv.

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 14. januara 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi Dragan Šekarić tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), g), i) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).  

 

U optužnici se navodi da je optuženi Dragan Šekarić u periodu od aprila 1992. godine i tokom 1993. godine za vrijeme širokog i sistematskog napada Vojske Republike Srpske na civilno nesrpsko stanovništvo širih područja općina Goražde i Višegrad, kao pripadnik Teritorijalne odbrane i paravojne formacije pod nazivom „Osvetnik“, svjestan tog napada vršio pogon nesrpskog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, i to ubistvima, mučenjem, silovanjem i drugim nečovječnim djelima.