Obustavljeno izvršenje kazne zatvora

16.05.2014, 16:37
Nakon što je Ustavni sud BiH na sjednici od 28. marta 2014. godine djelimično usvojio apelaciju osuđenog Ivanović Željka pred Sudom Bosne i Hercegovine i utvrdio povredu prava optuženog iz člana II/2 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo je drugostepenu presudu Suda BiH broj: S1 1 K 003442 12 Kžk od 17. juna 2013. godine. Istom odlukom odbijena je kao neosnovana apelacija Željka Ivanovića podnesena protiv iste presude u odnosu na član II/3. e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. Evropske konvencije.

 

Ukidanjem drugostepene presude Suda BiH od strane Ustavnog suda BiH prestao je da postoji zakonski osnov za dalje izdržavanje kazne zatvora osuđenog lica, zbog čega je Apelaciono odjeljenje Suda BiH dana, 16. maja 2014. godine donijelo rješenje kojim se obustavlja izvršenje kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od 24 godine, na koju je osuđen zbog krivičnog djela genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 31. (pomaganje) istog Zakona.

 

Naime, navedenom odlukom Ustavnog suda ukinuta je pravosnažna presuda ovog Suda u odnosu na optuženog Željka Ivanovića, na koji način je stavljena van snage odluka koja je služila kao osnov za upućivanje optuženog na izdržavanje kazne u smislu člana 4. stav 1. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera („Službeni glasnik“ br. 12/10). Navedenom odredbom propisano je da se „Izvršenju krivične sankcije, pritvora i drugih mjera pristupa [se] kad postane pravosnažna odluka kojom su one izrečene, te ako za to nema zakonskih smetnji.“ U konkretnom slučaju optuženi se u momentu donošenja odluke Ustavnog suda BiH nalazio na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora, po osnovu pravosnažne odluke ovog Suda koja je odlukom Ustavnog suda ukinuta.   

 

Rješenjem o obustavi izvršenja kazne osuđeni se odmah pušta na slobodu.

 

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.