Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Slobodan Jakovljević i dr.

11.06.2014, 08:19
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 29. aprila 2014. godine presudu u predmetu Slobodan Jakovljević i dr., kojom se žalbe branilaca optuženih Milenka Trifunovića, Brane Džinića, Aleksandra Radovanovića, Slobodana Jakovljevića i Branislava Medana djelimično uvažavaju, pa se presuda Suda od 29. jula 2008. godine preinačava u pogledu pravne kvalifikacije na način da se optuženi oglašavaju krivim za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona SFRJ u vezi sa članom 24. (pomaganje) istog Zakona, te se optuženi Milenko Trifunović, Brane Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan osuđuju na kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina.

 

Ustavni sud BiH je na sjednici održanoj dana, 22. oktobra 2013. godine usvojio apelacije Milenka Trifunovića, Slobodana Jakovljevića, Brane Džinića, Aleksandra Radovanovića i Branislava Medana, te ukinuo presudu Suda BiH od 9. septembra 2009. Godine, nakon što je utvrdio povredu člana 7. stav 1. Evropske konvencije.

 

Apelaciono vijeće Suda BiH održalo je javnu sjednicu 23. januara 2014. godine na kojoj su tužilaštvo i odbrana izložili navode iz žalbe i odgovore na žalbu na prvostepenu presudu, nakon čega je Apelaciono vijeće ispitalo pobijanu presudu u obimu određenom odlukama Ustavnog suda BiH, odnosno u smislu pravilne primjene krivičnog zakona i slijedom toga odlučilo o krivičnopravnoj sankciji, te donijelo drugostepenu odluku.