Izricanje drugostepene presude u predmetu Željko Ivanović

18.06.2014, 14:24
Izricanje drugostepene presude u predmetu Željko Ivanović (S1 1 K 003442 12 Kžk), zakazano je za 19. juni 2014. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 6.