Optuženi u predmetu Petar Kovačević izjasnio se da nije kriv

25.08.2014, 14:00
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi Petar Kovačević se izjasnio da nije kriv.

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 16. jula 2014. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Petra Kovačevića tereti da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana  172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je u periodu od maja do kraja augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad, Petar Kovačević, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada, učestvovao u progonu civilnog stanovništva općine Višegrad na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, i to zatvaranjem, ubistvima, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje).