S1 1 K 014093 16 Krž Petar Kovačević

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), progon ubistvom iz tačke (a), zatvaranjem iz tačke (e), prisiljavanjem druge osobe na seksulani odnos (silovanje) iz tačke (g), a sve u vezi sa sa članom 180. KZ BiH.

Tužilački broj: T 20 0 KTRZ 0000734 06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Dževad Muratbegović

Sudija za prethodno saslušanje: Vesna Jesenković

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Davorin Jukić, Jasmina Kosović, Darko Samardžič

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Redžib Begić, Dragomir Vukoje, Mirza Jusufović

Datum potvrđivanja optužnice : 16.07.2014.

Predmet pravosnažno okončan : 15.09.2016.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici je navedeno da je u periodu od maja do kraja augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad, optuženi Petar Kovačević, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada, učestvovao u progonu civilnog stanovništva općine Višegrad na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi i to zatvaranjem, ubistvima, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje).


Optuženi/na: Petar Kovačević
Branilac: Petko Pavlović
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Petar Kovačević
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), progon ubistvom iz tačke (a), zatvaranjem iz tačke (e), prisiljavanjem druge osobe na seksulani odnos (silovanje) iz tačke (g), a sve u vezi sa sa članom 180. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Petar Kovačević
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 28.10.2013.-
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 28.10.2013.-
Mjere osiguranja Obavezno javljanje određenom državnom organu Period: 28.10.2013.-

Sud je optužnicu potvrdio 16. jula 2014. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Petar Kovačević, dana 25. augusta 2014. godine, optuženi Petar Kovačević izjasnio se da nije kriv.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Davorin Jukić, Jasmina Kosović, Darko Samardžić.

 

Glavni pretres otvoren je 13. oktobra 2014. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH je u predmetu Petar Kovačević nakon održanog glavnog pretresa, dana 2. novembra 2015. godine, izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi Petar Kovačević oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e) i g), a sve u vezi sa članom 180. KZ BiH. Sud je optuženom Petru Kovačeviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina. Optuženi Petar Kovačević oslobođen je optužbe da je pod tačkom 1., oslobađajućeg dijela presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) u vezi sa članom 31. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH i pod tačkom 2. oslobađajućeg dijela presude krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH u vezi sa tačkama a) i k ), a sve u vezi sa članom 29. i 180. KZ BiH.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Redžib Begić, Dragomir Vukoje, Mirza Jusufović.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 15. septembra 2016. godine.

 Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH donijelo je, dana 15. septembra 2016. godine, drugostepenu presudu u predmetu Petar Kovačević kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Petra Kovačevića, te je prvostepena presuda Suda BiH, od 2. novembra 2015. godine, potvrđena.


Vijesti: