Statusna konferencija u predmetu Petar Kovačević

09.09.2014, 12:01
Statusna konferencija u predmetu Petar Kovačević pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 10. septembar 2014.godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 16. jula 2014. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Petra Kovačevića tereti da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana  172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je u periodu od maja do kraja augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad, Petar Kovačević, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada, učestvovao u progonu civilnog stanovništva općine Višegrad na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, i to zatvaranjem, ubistvima, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje).