Izricanje prvostepene presude u predmetu Predrag Milisavljević i drugi

27.10.2014, 11:55
Izricanje prvostepene presude u predmetu Predrag Milisavljević i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 28. oktobar 2014. godine, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 6.

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 19. septembra 2012. godine potvrdio optužnicu kojom se optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić terete za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić, prvo kao pripadnici rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti Višegrad, a zatim i kao pripadnici Višegradske brigade, a Ljubomir Tasić kao pripadnik Višegradske brigade, u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području općine Višegrad, znajući za takav napad, izvršili progon bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, i to: ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem, mučenjem, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo na bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode, počinjenih u namjeri nanošenja velike patnje odnosno ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.