Milisavljević i Pantelić oglašeni krivim, Tasić oslobođen

29.10.2014, 13:56
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 28. oktobra 2014. godine presudu kojom su optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi optuženi Predrag Milisavljević i optuženi Miloš Pantelić su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom f) i g) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, dok je optuženi Miloš Pantelić oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom e), f), h) i k) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić su oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom d) i e), u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optuženima Milisavljeviću i Panteliću će se u izrečenu kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru.

 

Optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić oglašeni su krivim što su u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske i paravojnih formacija usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva na području općine Višegrad, znajući za takav napad, optuženi Predrag Milisavljević, prvo kao pripadnik rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti Višegrad u periodu od 04.04.1992. godine do 18.05.1992. godine, a zatim kao pripadnik Višegradske brigade VP 7158 u periodu od 18.05.1992. godine do 25.02.1994. godine i optuženi Miloš Pantelić prvo kao pripadnik rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti Višegrad u periodu od 04.04.1992. godine do 19.05.1992. godine, a zatim kao pripadnik Višegradske brigade - VP 7158 u periodu od 19.05.1992. godine do 29.02.1996. godine, izvršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi ubistvima.

 

Sud je istovremeno donio rješenje kojim je optuženom Predragu Milisavljeviću produžen pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva. Prema ovom rješenju pritvor može trajati do 28. jula 2015. godine, odnosno do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Sud je, također, donio rješenje kojim su optuženom Milošu Panteliću ukinute mjere zabrane te određen pritvor koji može trajati do 28. jula 2015. godine, odnosno do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

U odnosu na optuženog Ljubomira Tasića, Sud je donio rješenje kojim su ukinute mjere zabrane.

*****

 

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Član 3. ZKP BiH).

 Prvostepeno vijeće donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tužilac i odbrana. Prvostepeno vijeće presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.

 Ova odluka nije pravosnažna. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba koju će razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U žalbi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana dokažu da nisu bili u mogućnosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravično suđenje. Ne preporučuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeća do donošenja pravosnažne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjičenog ili optuženog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeća Evrope od 10. jula 2003. godine).

 

Ukoliko dođe do komentarisanja ove odluke, preporučuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Poželjno je u komentare uključiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.