Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Dragomir Soldat i dr.

02.12.2014, 10:44
Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Dragomir Soldat i drugi, zakazana je za 03. decembar 2014. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 8.

 

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 27. marta 2014. godine presudu kojom su optuženi Dragomir Soldat, Velemir Đurić i Zoran Babić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 172. stav 1. tačka a), a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i s tim u vezi optuženi Dragomir Soldat i optuženi Velemir Đurić su osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 21 godinu. U odnosu na optuženog Zorana Babića utvrđena je kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godinu, dok se uzima kao ranije utvrđena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 godine izrečena pravosnažnom presudom Suda BiH od 15. februara 2013.godine, pa mu se izriče jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 godina.