S1 1 K 011967 14 Krž Soldat Dragomir i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a) i k), sve u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0003631 12

Broj optuženih: 3

Tužilac: Ozrenka Nešković

Sudija za prethodno saslušanje: Minka Kreho

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mira Smajlović, Zoran Božić, Enida Hadžiomerović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Senadin Begtašević, Mirko Božović, Redžib Begić

Datum potvrđivanja optužnice : 11.01.2013.

Predmet pravosnažno okončan : 03.12.2014.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, između ostalog, navodi da su u vremenskom periodu od kraja aprila 1992. godine do kraja septembra 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske republike BiH usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području opštine Prijedor, znajući za takav napad i znajući da njihove radnje čine dio tog napada, Dragomir Soldat, u svojstvu vojnog policajca 43. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, naređivao, počinio i pomagao, a Velemir Đurić, u svojstvu pripadnika radne jedinice – Centar za obavještavanje, te Zoran Babić, u svojstvu rezervnog milicionera i pripadnika Prvog interventnog voda pri SJB Prijedor, počinili i pomagali progon nesrpskog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi s teritorije pod kontrolom vojske i policije Srpske republike BiH i to ubistvima i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.

 


Optuženi/na: Soldat Dragomir
Branilac: Savan Zec
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Đurić Velemir
Branilac: Ranko Dakić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Zoran Babić
Branilac: Slavica Bajić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Soldat Dragomir
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a) i k), sve u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Đurić Velemir
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a) i k), sve u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Babić Zoran
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a) i k), sve u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Soldat Dragomir
Pritvor Period: 05.12.2012. - 06.12.2012.
Optuženi/na: Đurić Velemir
Pritvor Period: 05.12.2012. - 06.12.2012.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana 11. januara 2013. godine optužnicu u predmetu Dragomir Soldat i drugi, koja optužene Dragomira Soldata, Velemira Đurića i Zorana Babića tereti za izvršenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 11. februara 2013. godine, optuženi Dragomir Soldat, Velemir Đurić i Zoran Babić su se izjasnili da nisu krivi.

Glavni pretres počeo je 21. marta 2013. godine.

Sud je 27. marta 2014. godine u predmetu Dragomir Soldat i dr. (S1 1 K 011967 13 KrI) izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi: Dragomir Soldat, Velemir Đurić i Zoran Babić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. S tim u vezi, Sud je optuženim Dragomiru Soldatu i Velemiru Đuriću izrekao kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 21 godinu. U odnosu na optuženog Zorana Babića utvrđena je kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godinu, dok se uzima kao ranije utvrđena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 godine izrečena pravosnažnom presudom Suda BiH od 15. februara 2013.godine, pa mu se izriče jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 godina.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 3. decembra 2014. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 02. februara 2015. godine otpremilo presudu od 03. decembra 2014. godine kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branilaca optuženih Dragomira Soldata, Velemira Đurića i Zorana Babića te je potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1K 011967 12 Kri od 27. marta 2014. godine.


Vijesti: