Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Dragomir Soldat i dr.

16.02.2015, 15:51
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 02. februara 2015. godine otpremilo presudu od 03. decembra 2014. godine kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branilaca optuženih Dragomira Soldata, Velemira Đurića i Zorana Babića te je potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1K 011967 12 Kri od 27. marta 2014. godine.

 

Prvostepenom presudom od 27. marta 2014. godine optuženi Dragomir Soldat, Velemir Đurić i Zoran Babić oglašeni su krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 172. stav 1. tačka a), a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i s tim u vezi optuženi Dragomir Soldat i optuženi Velemir Đurić su osuđeni na kaznu dugotrajnoga zatvora u trajanju od po 21 godinu. U odnosu na optuženog Zorana Babića utvrđena je kazna dugotrajnoga zatvora u trajanju od 21 godinu, dok je  uzeta kao ranije utvrđena kazna dugotrajnoga zatvora u trajanju od 22 godine izrečena pravomoćnom presudom Suda BiH od 15. veljače 2013.godine, pa mu je izrečena jedinstvena kazna dugotrajnoga zatvora u trajanju od 35 godina.

 

Optuženima Soldatu i Đuriću je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a optuženom Zoranu Babiću i vrijeme koje je proveo na izdržavanju kazne po ranijoj pravosnažnoj presudi.

 

Žalbu protiv ove presude izjavilo je Tužilaštvo BiH zbog odluke o krivičnopravnim sankcijama sa prijedlogom da Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cijelosti žalbu prihvati kao osnovanu, te preinači pobijanu presudu u odluci o kazni, tako što će optuženima Dragomiru Soldatu, Velemiru Đuriću i Zoranu Babiću izreći kazne dugotrajnog zatvora u dužem trajanju.

 

Optuženi Dragomir Soldat putem svoga branioca izjavio je žalbu na presudu i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona, odluke o krivičnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH žalbu uvaži, te preinači prvostepenu presudu oslobađanjem optuženog, ili da osporenu prvostepenu presudu ukine i odredi održavanje glavnog pretresa pred apelacionim vijećem.

Protiv ove presude žalbu je izjavio i optuženi Velemir Đurić, putem svog branioca i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH ukine pobijanu presudu i ponovo održi glavni pretres ili da istu preinači tako što će optuženog Đurić Velemira osloboditi od optužbe.

Protiv ove presude žalbu je izjavio i optuženi Zoran Babić, putem svoje braniteljice i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH žalbu uvaži, te preinači prvostepenu presudu i optuženog Babić Zorana oslobodi od optužbe ili da pobijanu presudu ukine i ponovo održi pretres.

Na javnoj sjednici vijeća održanoj dana 03.decembra 2014. godine, tužiteljica i branioci optuženih ostali su kod pismeno iznijetih žalbenih prigovora i razloga, a tužiteljica i kod navoda iz pismenog odgovora na žalbe odbrane.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u okviru istaknutih žalbenih navoda, vijeće Apelacionog odjeljenja je donijelo navedenu odluku.