Statusna konferencija u predmetu Mirko Vrućinić

07.04.2015, 12:07
Statusna konferencija pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, u predmetu Mirko Vrućinić, zakazana je za 08. april 2015. godine, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 3.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 28. januara 2015. godine optužnicu koja optuženog Mirka Vrućinića tereti za počinjenje krivičnog djela zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Mirko Vrućinić u periodu od početka aprila do kraja decembra 1992. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg su pripadnici Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimali široko rasprostranjen i sistematičan napad protiv muslimanskog i hrvatskog civilnog stanovništva na području općine Sanski Most i selo Briševo, općine Prijedor, znajući za takav napad i svjestan da njegove radnje predstavljaju dio tog napada, učestvovao u progonu civilnog muslimanskog i hrvatskog stanovništva na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, protivzakonitim zatvaranjem, prisilnim nestancima i nanošenjem velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta.