Vitomir Racković osuđen na 12 godina zatvora

11.05.2015, 15:54
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 11. maja 2015. godine presudu kojom je optuženi Vitomir Racković oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), sve u vezi sa članom 80. stav 1. i članom 29. istog zakona. S tim u vezi, Sud BiH je optuženom Rackoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

 

Istom presudom, na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) optuženi Vitomir Racković oslobođen je optužbi da je radnjama opisanim u tačkama 1 i 3 optužnice, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) zatvaranjem ili drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava i drugim nečovječnim djelima, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Optuženi Vitomir Racković oglašen je krivim što je u periodu od sredine mjeseca maja do sredine augusta 1992. godine, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske i paravojnih formacija  usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Višegrad učestvovao u progonu civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i to drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na seksualni odnos (silovanje) i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

 

Na osnovu odredbe iz člana 188. stav 4. ZKP BiH, optuženi se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.  

 

Na osnovu odredbe iz člana 198. stav 2. ZKP BiH, oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevima  upućuju na parnicu.

 

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka.

 

Nakon izricanja presude Suda BiH od 11. maja 2015. godine i na osnovu odredbe člana 138. ZKP BiH u vezi sa članom 126b) stav 5. ZKP BiH, Sud BiH je donio rješenje kojim se odbija prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora optuženom, te se prema istom produžavaju mjere zabrane putovanja van BiH. Iste mogu trajati dok za njima postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ili do drugačije odluke Suda.

 

Žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

 

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH, u roku od tri dana od dana prijema pisanog otpravka.