Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Predrag Milisavljević i drugi

01.06.2015, 10:57
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Predrag Milisavljević i drugi, zakazana je za 02. juni 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 5.

 

Prvostepenom presudom od 28. oktobra 2014. godine, Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić oglašeni su krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi optuženi Predrag Milisavljević i optuženi Miloš Pantelić su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević je oslobođen optužbe  da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom f) i g) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, dok je optuženi Miloš Pantelić oslobođen optužbe  da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom e), f), h) i k) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić su oslobođeni optužbe  da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom d) i e), u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

 

Optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić oglašeni su krivim što su u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske i paravojnih formacija usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva na području općine Višegrad,  izvršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi ubistvima.