Petar Kovačević osuđen na 9 godina zatvora

02.11.2015, 14:37
Nakon okončanog glavnog pretresa, vijeće Odjela I za ratni zločin Suda Bosne i Hercegovine je dana, 02. novembra 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom je optuženi Petar Kovačević oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), progon ubistvom iz tačke (a), zatvaranjem iz tačke (e), prisiljavanjem druge osobe na seksulani odnos (silovanje) iz tačke (g), a sve u vezi sa sa članom 180. KZ BiH. S tim u vezi, Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

 

Pod tačkom 1. oslobađajućeg dijela presude, optuženi Kovačević je oslobođen optužbe za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka  h)  u vezi sa tačkom a)  u vezi sa članom  31.  KZ BiH,  a sve u vezi sa članom 180. stav 1.KZ BiH,  i pod tačkom  2. oslobađajuće presude  krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka  h)  KZ BiH u vezi sa tačkama a) i k ),  a sve u vezi sa članom 29. i 180. KZ BiH.

 

Optuženi Petar Kovačević je oglašen krivim što je u periodu  od polovine  maja do kraja augusta 1992.godine  u okviru širokog i sistematičnog napada vojske  Srpske Republike  Bosne i Hercegovine  i  policije  Stanice javne bezbjednosti Višegrad,  potpomognute  paravojnim formacijama koje su dolazile iz Republike Srbije, usmjerenog protiv  bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Višegrad, kao pripadnik vojske Republike Srpske u VP  7158 Višegrad,  znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi sa ubistvom, zatvaranjem, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo na seksualni odnos (silovanje).

 

Optuženi Petar Kovačević je oslobođen obaveze da naknadi troškove krivičnog postupka i paušala koji u cjelini padaju na teret budžetskih sredstava Suda.