Izricanje presude u predmetu Gligor Begović

10.12.2015, 11:26
Izricanje prvostepene presude u predmetu Gligor Begović pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 11. decembar 2015. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 6.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18.septembra 2014. godine optužnicu u predmetu Gligor Begović koja optuženog tereti za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zatočenika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

U optužnici se navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, tokom oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije BiH, u zatočeničkom centru „Batković“ na teritoriji općine Bijeljina, civili i ratni zatočenici bošnjačke nacionalnosti držani u nehumanim uslovima, podvrgavani ubistvima, namjernom nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnoga integriteta i zdravlja. U optužnici se  navodi da je optuženi Gligor Begović, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, postupao suprotno pravilima međunarodnoga humanitarnoga prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građana od 12.08.1949 i člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zatočenicima od 12.08.1949. godine.