S1 1 K 016600 16 Krž Gligor Begović

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona SFRJ (KZ SFRJ) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, sve u vezi s članom 22. istog Zakona.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0004278 05

Broj optuženih: 1

Tužilac: Miroslav Janjić

Sudija za prethodno saslušanje: Vesna Jesenković

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Željka Marenić, Halil Lagumdžija

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Miloš Babić, Mirko Božović, Tihomir Lukes

Datum potvrđivanja optužnice : 18.09.2014.

Predmet pravosnažno okončan : 28.04.2016.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, tokom oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije RBiH, u zatočeničkom centru „Batković“ na teritoriji općine Bijeljina, civili i ratni zarobljenici bošnjačke nacionalnosti držani u nehumanim uvjetima podvrgavani ubistvima, namjernom nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i zdravlja. Optuženi Gligor Begović je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građana od 12.8.1949. i člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12.8.1949. godine, navedeno je u optužnici. 


Optuženi/na: Gligor Begović
Branilac: Aleksandar Majkalović
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Gligor Begović
Djelo: Krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona SFRJ (KZ SFRJ) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, sve u vezi s članom 22. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Bijeljina
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud je optužnicu potvrdio 18.9.2014. godine.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Gligor Begović, dana 23. oktobra 2014. godine, optuženi Gligor Begović izjasnio se da nije kriv.

Pretresno vijeće u sastavu: Minka Kreho, Željka Marenić, Halil Lagumdžija.

Glavni pretres otvoren je 26. novembra 2014. godine.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog glavnog pretresa, dana 11. decembra 2015. godine, izreklo je prvostepenu presudu u predmetu Gligor Begović kojom je optuženi Gligor Begović oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZSFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a u vezi s članom 22. istog Zakona. Sud je optuženog Gligora Begovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od trinaest (13) godina. Odbijena je optužba da je optuženi Gligor Begović počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZSFRJ, a radnjama opisanim pod tačkom 23., krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. KZSFRJ.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Miloš Babić, Mirko Božović, Tihomir Lukes.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 28. aprila 2016. godine.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je, dana 27. juna 2016. godine, drugostepenu presudu od 28. aprila 2016. godine u predmetu Gligor Begović kojom je žalba branioca optuženog Gligora Begovića djelimično uvažena pa je prvostepena presuda Suda BiH od 11. decembra 2015. preinačena u pogledu odluke o kazni na način da je optuženi Gligor Begović za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZSFRJ u vezi s članom 22. istog Zakona, za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala nepromijenjena.


Vijesti: