Potvrđena optužnica u predmetu Boro Milojica i dr.

19.01.2017, 13:36

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Milojica Boru i Rivić Želislava tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Optužnica tereti optužene da su u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području opštine Prijedor, u periodu od maja 1992. do septembra 1992. godine, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić, u svojstvu pripadnika VI Ljubijskog bataljona 43. Prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, ubistvima počinili progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i romske nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti.