Potvrđena optužnica u predmetu Mićo Jurišić

05.03.2018, 11:03

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 29. januara 2017. godine optužnicu koja optuženog Dragomira Tintora tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), g), e), f), i) stav 1. Krivičnog zakona BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona BiH, optuženog Miću Jurišića tereti se da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkom a), e), f) stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, i članom 180. stav 1. i članom 26. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optužnica tereti optužene Dragomir Tintora i Miću Jurišića da su počinili zločine protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom f) stav 1.,a u vezi sa članom 180 stav 1. Krivičnog zakona BiH i članom 29. Krivičnog zakona BiH.

 

Optužnica tereti optužene da su u vremenskom periodu od mjeseca maja pa do septembra 1992. godine u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i milicije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općine Prijedor i okolinih sela Rizvanovići, Hambarine, Zecovi, Čarakovo, Rakovčani, Bišćani te drugih naselja koja se nalaze na području općine Prijedor, osumnjičeni kao pripadnici rezervnog sastava Policijske stanice Tukovi koja je bila u sastavu Stanice javne bezbjednosti Prijedor, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio takvog napada, na širem području sela Čarakovo, koje je bilo nastanjeno većinski muslimanskim stanovništvom, učestvovali u progonu civila nesrpske nacionalnosti na osnovu etničke, nacionalne, vjerske i spolne diskriminacije i to ubistvima, nezakonitim lišenjem slobode civila nesrpske nacionalnosti, fizičkom zlostavljanju i nečovječnom postupanju, deportaciji civila nesrpske nacionalnosti do logora Keraterm, Omarska i Trnopolje, a cilj tog progona osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti je bio da se civili trajno isele sa teritorije pod kontrolom vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske.

 

Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine je izvršeno razdvajanje predmeta S1 1 K 026747 Kro, te je u odnosu optuženog Dragomira Tintora rješenjem broj S1 0 K 027968 18 Kro od 26.02.2018.godine postupak obustavljen zbog smrti optuženog.