Izricanje presude u predmetu Ostoja Stanišić i dr.

10.10.2018, 15:43

Izricanje presude u predmetu Ostoja Stanišić zakazano je za 11. oktobar 2018. godine, sa početkom u 11 sati, u sudnici 7.

 

Optužnica tereti optuženog Ostoju Stanišića za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), sve u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) i članom 31. istog zakona.