Izricanje prvostepene presude u predmetu Boro Milojica i dr.

26.06.2019, 09:59

Izricanje prvostepene presude u predmetu Boro Milojica i dr. zakazano je za 27. juni 2019. godine, sa početkom u 8:15 sati, u sudnici 6.

 

Optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić se terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.